Bladlössen räddade honungsproduktionen

2018-08-05

Norrköping Trots extremhettan har Lasse Arvidsson, ordförande på Vikbolandets biodlarförening, kunnat slunga honung hela fyra gånger sedan…

år, har sett hur biodlar-trenden gått i vågor under årens lopp.

– Man ser en trend idag, men det finns ändå inte tillräckligt med biodlare.
Hämtat från: Bladlössen räddade honungsproduktionen