Blommor för Bin – ny publikation från Jordbruksverket

2022-05-22

I samband med Världsbidagen släppte Jordbruksverket en omfattande sammanställning av 528 örtartade växter som alla i någon omfattning uppskattas av honungsbin eller vilda bin.

Blommorna i publikationen är klassificerade efter hur bra honungsbiväxter de är och för många arter finns också information om värdet för humlor och solitärbin. Det finns även information om ungefärliga blomningstider samt information om vilka växter som är invasiva och inte bör planteras.

Sammanställningen finns att ladda ner på Jordbruksverkets hemsida.