Bo Herou: Kemisk odling ett allt större hot mot bina

2020-05-20

Den 20 maj firas den Internationella bidagen över stora delar av världen. Syftet är att uppmärksamma hur viktiga bin och andra vilda…

mot biodlingen är omfattande och ökar. Många har hört talas om varroa, ett kvalster som försvagar biet motståndskraft och öppnar…
Hämtat från: Bo Herou: Kemisk odling ett allt större hot mot bina