Brexit påverkar importen av bin till Storbritannien

2021-02-04

En leverans med 15 miljoner bin till Storbritannien riskerar att skickas tillbaka eller förstöras på grund av lagar efter Brexit, säger mannen som försöker importera dem.

Patrick Murfet vill importera  italienska bin för sin verksamhet för att hjälpa jordbrukare att pollinera grödor.
Nya lagar som trädde i kraft efter att Storbritannien lämnade den inre marknaden i januari säger att endast drottningsbin kan importeras till Storbritannien.
Förvirring kvarstår dock när det gäller import från Nordirland.

Läs mer om detta: