Dags för en viktig temperaturmätare inom förbundet

2020-10-12

 

Den 15:e oktober startar förbundet en medlemsundersökning, där vi vill ha din uppfattning i olika frågor.

Enkäten kommer att skickas ut till alla våra medlemmar som har en mailadress.

Resultatet av undersökningen kommer ligga till grund för förbundets framtida utvecklingsarbete och är av stor betydelse för att bygga ett framgångsrikt förbund, samt att forma en fortsatt positiv utveckling för biodlingen i stort.  Dina svar är avgörande för hur vi skall utforma vår verksamhet och för att få en korrekt bild av biodlingsverksamheten.

Svaren ger oss värdefullt sifferunderlag för hur biodlarsverige ser ut, vilket inte minst är betydelsefullt när vi diskuterar den framtida utvecklingen.

Dina svar kommer att hanteras helt konfidentiellt enligt GDPR och kommer inte att spridas till tredje part. Enkätens resultat kommer att användas både internt inom förbundet och i offentliga sammanhang. Svaren kommer inte redovisas, så att en enskild individs svar kan urskiljas, utan endast i sammanfattad form.

Undersökningen genomförs av Unitalent, som är en del av Linköpings universitet. Genom att delta i undersökningen godkänner du att dina svar hanteras och sammanställs av Unitalent.

Unitalents verksamhet syftar bla till att ge studenter vid universitetet möjlighet att praktisera sina kunskaper i riktiga uppdrag, med professionell handledning av en projektledare.

Vi hoppas givetvis på ett stort deltagande i undersökningen och din medverkan! Vid den förra medlemsundersökningen hade vi en mycket hög svarsfrekvens, låt oss denna gång komma upp till samma nivå eller allra helst överträffa den! Jämfört med den förra undersökningen är det något färre antal frågor, som vi hoppas skall göra att ännu fler tar sig tid och svarar på enkäten.

Vi litar på att du vill anta utmaningen!

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta projektledare Amanda Ljungholm på Unitalent,  amanda@unitalent.se

Bästa temperaturhälsningar
Jonas Eriksson, förbundschef