Därför är det dags att börja se på världen med humlans blick

2019-05-08

En tredjedel av alla världens vildbin är utrotningshotade som arter. Den biologiska mångfalden gömmer finkalibrerade livsmönster som vi…

.

Är det något som emellertid fått genomslag, så är det att skaffa bisamhällen. Det har rentav blivit en trend. Det verkar ju logiskt
Hämtat från: Därför är det dags att börja se på världen med humlans blick