De värnar biodlingen

2019-08-18

NORRKÖPING 1919 bildades Norrköpings Biodlarförening – det är en livaktig 100-åring som nu jubilerar. ”Vi upplever en stark uppgång i…

att peka på:

– Det var en dipp för några år sedan när antalet biodlare i Sverige var nere i kanske 7000 men det har växt till snart 16 000
Hämtat från: De värnar biodlingen