Den 20 maj firar vi Världsbidagen!

2022-05-19

Huvudsyftet med världsbidagen är att öka kunskapen om bin och andra pollinatörer, hoten de står inför och deras insats för en hållbar utveckling. Pollenspridare bidrar direkt till att öka världens livsmedelssäkerhet och bevara den biologiska mångfalden.

För att hjälpa pollinatörerna kan du plantera ett brett sortiment av blommor. Du kan också köpa honung från lokala biodlare och undvika användning av skadliga kemikalier i dina rabatter.

Världsbidagen infaller under pollineringsveckan, och i samband med den lyfter vi varje dag en växt som uppskattas av bin och andra pollinerare. Följ oss gärna på facebook och instagram för att ta del av dessa tips.

På biodlarnas hemsida finns också en sammanställning av några viktiga dragväxter, samt en nedladdningsbar PDF som listar nektar- och pollenvärden för över 200 olika växter.

Mer information om bakgrunden till Världsbidagen hittar du här.