Den kalla våren kan öka risken för att bina svärmar

2021-05-16

Idén till den smarta tjänsten – Svärmtelefonen är Ann-Sofie Alfsdotters, hon jobbar som webbansvarig på Biodlarna. Hon såg ett behov utifrån de telefonsamtal hon fått från privatpersoner och medlemmar.

-Fördelen med Biodlarna som förbund är att vi finns i hela Sverige, med många lokala föreningar. Jag såg då en möjlighet att förenkla, att även utanför kansliets öppettider kunna ge service till allmänheten när bina svärmar, säger Ann-Sofie Alfsdotter.

Numret till svärmtelefonen: 0766-86 07 01

Läs mer här: