Digitala bikupor erbjuds till alla biodlardistrikt

2022-04-11

BeeLab har tilldelats 600 000 kr från jordbruksverket för att kunna utveckla nätverket av digitala bikupor. Detta innebär att alla SBRs 25 biodlardistrikt erbjuds en egen digital bikupa.

Feber publicerade under gårdagen en artikel om BeeLab och de digitala bikuporna som finns att läsa i sin helhet här.