Digitalisering ska förenkla för företag i livsmedelskedjan

2018-06-12

För företag inom livsmedelskedjan ska det bli enklare att veta när, var och hur de ska hantera sina kontakter med olika myndigheter….

är utvalda att vara piloter i arbetet; vattenbrukare samt biodlare och honungsproducenter.

– När det gäller vattenbruk är det idag i många
Hämtat från: Digitalisering ska förenkla för företag i livsmedelskedjan