Domstolsprövning hejdar sockerbetssådd

2019-03-02

Svenska sockerbetodlare stoppas tillfälligt från att så sockerbetsfrön de har beställt. Först ska miljödomstolen pröva om det var rimligt…

kritik, och överklagades av bland andra Naturskyddsföreningen och Sveriges Biodlares Riksförbund. I överklagan ifrågasätts bland annat om en
Hämtat från: Domstolsprövning hejdar sockerbetssådd