Enkät om honung

2023-08-24

Vad tycker konsumenten om honung?

Detta är vad Europeiska unionens projekt B-THENET (https://www.bthenet.eu/) strävar efter att ta reda på, bland annat genom en enkätundersökning.

Syftet med enkätundersökningen är att utvärdera honungskonsumtionen inom EU samt konsumenternas medvetenhet om biodlingsmetoder.

Enkäten hittar ni via denna länk

Undersökningen är anonym, genom att svara på frågeformuläret kommer din personliga identitet inte att avslöjas.

Tack så mycket för ditt bidrag,
B-THENET-teamet