Enkät om övervintring från Jordbruksverket

2023-05-05

För femtonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige.

Dina svar är anonyma och används enbart till statistik och forskning. Förra året fick vi in drygt 2 800 fullständiga svar. Resultat publiceras i Bitidningen och Gadden.

Ta tillfället i akt och fyll i enkäten om hur det gått för dina bin, det tar ca 15-20 min i anspråk. Även om alla samhällen har klarat sig ska du fylla i enkäten.  Ju fler svar desto tillförlitligare resultat.

Du kommer till enkäten genom länken: https://www.bee-survey.com/index.php/451462?lang=sv

Enkäten är öppen till och med söndagen 4 juni.