Enkät till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan

2021-03-05

Enkät till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan om förekommande avtalsvillkor och beteenden

Konkurrensverket ska bli tillsynsmyndighet över en ny lag som träder i kraft i november 2021. Lagen om otillbörliga handelsmetoder ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa avtalsvillkor och beteenden som köpare utövar mot leverantörer.

Som en förberedelse för det nya tillsynsuppdraget genomför Konkurrensverket en enkät som syftar till att undersöka hur vanligt förekommande dessa avtalsvillkor och beteenden är idag.

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. Enkäten kommer att vara öppen till och med den 29 mars 2021. När enkäten har avslutats kommer resultat som sammanställts på en aggregerad nivå att publiceras. Vilka företag och organisationer som svarat på enkäten kommer inte att framgå.

För att genomföra enkäten klickar du här