EU-domstolen stoppar bidödande bekämpningsmedel

2021-05-07

Kemibolaget Bayer, som äger Monsanto, ville häva förbudet mot flera bidödande bekämpningsmedel i EU-domstolen. Idag kom domslutet som även fortsättningsvis stoppar användningen av gifterna.

Bayer har sedan EU-kommissionens beslut om att begränsa neonikotinoider 2013 försökt få beslutet hävt.

Läs mer här: