Få känner till omfattningen av honungsfusket

2021-06-10

Mindre än en tredjedel av konsumenterna känner till att honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen, enligt en färsk undersökning gjord av Biodlingsföretagarna.

Hela 93 procent svarar att det borde finnas en ursprungsmärkning på honung för att kunna göra rätt val i butiken.

Läs om undersökningen här: