Förbudet som ska rädda våra bin

2021-03-17

© Kurera Tidskrift AB
Rosa blomma med ett bi på
Nu har det sista växtskyddsmedlet med imidakloprid i Sverige återkallats – ett av tre …

struktur med just nikotin och angriper insekternas centrala nervsystem.
Biodlare och miljökämpar applåderar förstås detta steg av Frankrike,
Hämtat från: Förbudet som ska rädda våra bin