Föreningen där drottningen är kung

2017-06-19

Mitt i Kristianstads Vattenrike pågår ett livsviktigt arbete. Här jobbar Kristianstads biodlares drottningklubb med att avla fram nya…

ha bidragit till att intresset för biodling ökar.

– Kurserna vi har i biodlarföreningen är fulltecknade och folk står på kö. I år är det
Hämtat från: Meltwater – Föreningen där drottningen är kung