Försäkring för amerikansk yngelröta

2020-03-02

Nu finns det återigen möjlighet att teckna försäkring mot den smittsamma bisjukdomen amerikansk yngelröta hos försäkringsbolaget WaterCircles. Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie som kan överleva under ogynnsamma förhållanden och är mycket motståndskraftig mot värme, kyla och desinfektionsmedel. Om du tecknar försäkring mot amerikansk yngelröta får du ersättning om du drabbas och ditt bisamhälle måste förintas. Som ägare är man enligt lag skyldig att se till att sjukdomen inte sprids.

WaterCircles är det miljösmarta försäkringsbolaget som erbjuder försäkringar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Dessutom är de miljöcertifierade enligt ISO 14001. Tecknar du försäkring hos WaterCircles gör du alltså också en god sak för miljön!

Läs mer om WaterCircles försäkring för amerikansk yngelröta
Teckna försäkring här

Eller ring deras kundservice på telefon 010-4900-999