Forskning fastställer: Ekologiskt jordbruk gynnar bin

2019-07-03

En av de största utmaningarna för framtidens livsmedelsförsörjning och i förlängningen människans möjligheter att försörja en växande…
Hämtat från: Forskning fastställer: Ekologiskt jordbruk gynnar bin