Fortsatt stopp för Gauchodispens

2019-03-07

Svenska sockerbetsodlare svävar i ovisshet om hur det ska gå med vårsådden efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen. De är fortsatt…

Gaucho WS 70 även i år.

Beslutet överklagades av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen. De begärde också inhibition, att
Hämtat från: Fortsatt stopp för Gauchodispens