Gärdesgatan – en ny väg för pollinerare

2020-01-04

Ett unikt pollineringsprojekt för stadsmiljö har tagit sin början mitt i världens första nationalstadspark i centrala Stockholm, Kungliga nationalstadsparken.

Lasse Hellander, biodlare med lång erfarenhet, utbildad trädgårdsmästare med mer än 50 år som ekologisk odlare samt trädkirurg är byggledare för projektet som ska invigas sommaren 2020.

Vi träffas vid Sveriges Radio. Granne med Gärdesgatan där projektet för pollinerare växer fram. Här tar Hasse Carlson, miljösamordnare på Sveriges radio emot.

Initiativet togs av Stockholms kommuns Östermalms/Norrmalms parkförvaltning som också sköter området. Delar av Gärdesgatan ägs av Sveriges radios fastighetsförvaltning.

–Vi ser detta som ett viktigt projekt för en hållbar framtid. Utan insekter och bin inga grönsaker, säger Hasse Carlson.

Gärdesgatan som har en sträcka på cirka 700 meter ska planteras för att på bästa möjliga sätt ge en egen gynnsam väg för pollinerare.
Lasse Hellander har arbetat fram förslaget på hur gatan ska utformas. Han vecklar ut en ritning som inte ser ut som någon vanlig ritning.
Den är en lång färggrant tilltalande akvarell som visar hur Gärdesgatan ska se ut.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

-Tanken är att gatan ska bestå av ett antal zoner med olika teman, Lasse visar på den detaljerade ritningen de olika zonerna.

Zonerna är blom i skugga, blom i sol, frukt, låga växter, solitärbin, ängsmark, blomstertorn och solitärbiborg och så bigården.

Vi har redan påbörjat markarbetet och i höstas planterade vi flera av fruktträden och lökväxterna, berättar Lasse Hellander.

Bigården är placerad innanför Sveriges radios staket. De bikuporna har Lasse Hellander tagit hand om i flera år.

–Till nästa år ska vi sätta plattor fram till staketet så att de som promenerar längs vägen lätt kan komma fram och se och läsa informationsskylten, berättar Hasse Carlson.

Intill bikuporna växer redan nu stora röda och svarta nyponbuskar.

–Här utefter staketet ska vi också plantera stockrosor, lavendel och kantnepeta, berättar Lasse.

Nedanför bikuporna växer en stor kastanj och en lönn.

–Vi kommer lyfta kronorna på en del av träden för att kunna skapa växtlighet här under träden, säger Lasse och visar hur tätvuxna träden är nu.
Lyftet av grenverket gör att solljuset lättare tränger igenom ner till
markväxterna.

På andra sidan gatan från Sveriges radio samsas flera länder på en liten yta med sina ambassader. De är alla väl informerade och till en viss del involverade i pollineringsprojektet.
-Intill den japanska ambassaden ska vi plantera tall och japanska lönnar, berättar Lasse.

–Bina behöver harts från tall när de gör sin propolis, förklarar Lasse.

I zonerna, och mellan de olika zonerna, ska det sås ettåriga växter och blommande växter som blir äng.

–Då minimeras gräsklippningen, säger han.
Utgångspunkten har varit att pollinerare ska trivas här.
Det i sin tur gör att gatan inte blir så skötselkrävande, det innebär mindre utsläpp från eventuella trädgårdsmaskiner.

–Uppdraget är att skapa en växtlighet som är insektsvänlig, lättskött till lägre kostnad och estetisk tilltalande, förklarar Lasse.

Långsiktigt ser Lasse Hellander projektet som en vägledning till andra kommuner och förvaltningar. De får ett exempel på hur man kan stadsplanera för framtiden.

–Det här är ett unikt projekt, säger Lasse Hellander.

Text och bilder: Mia Karlsvärd