Håll dig uppdaterad – regler för biodling och bitillsyn

2020-09-21

Ni vet väl om att ni återkommande kan få uppdateringar om skydds- och övervakningsområden som gäller bisjukdomar på Jordbruksverkets hemsida?

Här hittar du mer information hur du kan prenumerera på löpande information kring till biodling och bitillsyn.

Biodlarnas fyra viktigaste regler för att hindra smittspridning:’

  • Anmäla till länsstyrelsen var dina bisamhällen är uppställda.
  • Anmäla till tillsynsman eller länsstyrelse om du misstänker att dina bin är sjuka.
  • Förvara vax, honung och begagnade bikupor och annan utrustning så att bin inte kommer åt det.
  • Be om tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax, bikupor med mera ut från ett område som är förklarat som smittat eller misstänkt för smitta.