Hans bisyssla har växt till företag

2019-09-21

Gazmir Iljazi har 80-talet bikupor runt om Landskrona.

, blir det kaos i kupan.
Man måste också hålla koll så att inte varroakvalstret får fäste. Det är en parasit som suger blod från biets rygg
Hämtat från: Hans bisyssla har växt till företag