Här finns plats för 70 000 bin

2019-04-02

Varje bisamhälle kan ha upp till 70 000 individer och kan producera upp till 30 kilo honung. ”Jag brukar kalla mig för Sigtunas största…

Numera är de för det mesta gjorda av plast, fördelen är att bisamhällena blir lättare att bära på.

Vanligtvis kan en drottning leva mellan
Hämtat från: Här finns plats för 70 000 bin