Här har 60 000 tama bin fått flytta ut till Hagaparkens äng

2020-09-11

Sida vid sida med fjärilarna ska de tusentals bina pollinera parkens grönområden – men också bidra till kunskap och förståelse om deras …

i de båda bikuporna. Den honungen går till biodlaren.

Över 70 procent av bibeståndet i Sverige har försvunnit på kort …
Hämtat från: Här har 60 000 tama bin fått flytta ut till Hagaparkens äng