Honungssäljande biodlare tilläts utföra tillsyn av konkurrent

2021-10-20

Länsstyrelsen lät en honungssäljande biodlare sköta tillsynen av en konkurrerande biodlare – och lämnade dennes jävsinvändning utan …

på att en viss bitillsynsman skulle närvara vid en besiktning av hans bisamhällen – trots att han motsatt sig detta eftersom tillsynsmannen
Hämtat från: Honungssäljande biodlare tilläts utföra tillsyn av konkurrent