Hyllas för förtjänstfulla insatser inom skog- och lantbruk

2021-12-13

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, har presenterat de personer som kommer tilldelas priser och belöningar för förtjänstfulla …

och aktivt, har Eva Forsgren kommunicerat vetenskapliga resultat inom ämnet bihälsa. Hennes insatser är föredömliga och av bestående värde
Hämtat från: Hyllas för förtjänstfulla insatser inom skog- och lantbruk