Inför föreningarnas årsmöten 2022

2022-09-20

Nu är det hög tid att planera för föreningarnas årsmöten 2022. Mötet ska enligt Biodlarnas stadgar hållas under november månad och kallelsen till mötet ska ske minst 3 veckor före mötet.

Ett mail med påminnelse om detta har gått ut till föreningarnas ordföranden, vice ordföranden, kassörer, sekreterare, kontaktpersoner och administratörer för medlemssystemet.

All information finns dessutom samlad på vår hemsida. Informationen når du via denna länk:

Årsmöte föreningar 2022