Jordbruksverket: ”Biodlarna får högre ersättning om regeringen agerar”

2020-06-22

Det finns biologiska hot mot honungsbin, inte minst i form av olika typer av sjukdomar. En biodlare som exempelvis drabbats av en…

rätt till 100 kronor i ersättning per bisamhälle, en ersättning som endast lämnas om minst fyra bisamhällen går…
Hämtat från: Jordbruksverket: ”Biodlarna får högre ersättning om regeringen agerar”