Biodlarna värnar om sina bin!

2012-04-03 Uttalande antaget vid Sveriges Biodlares Riksförbunds kongress den 1 april 2012 i Alingsås
Våra bin är en av de viktigaste aktörerna i den svenska naturen och vår känsliga miljö. Biet är en garant för biologisk mångfald. Våra tambin är förmodligen det viktigaste husdjuret i lantbrukssamhället, för att övriga djur ska få tillgång till foder. Vidare är bina en viktig pollinatör för frukt, bär och inte minst för vilda bär. Bina är samtidigt våra minsta husdjur, i alla fall för SBRs medlemmar.

Lantbrukarna är i mycket stor utsträckning beroende av bina för sin skörd. Särskilt stort pollinieringsbehov föreligger för bla raps och den övergripande biologiska mångfalden på gården, vilket man i de flesta fall inte tänker på.
Vi har under många år tagit del av olika forskningsrapporter som pekar på eller försöker förklara den så kallade ”bidöden”. Alla forskare är dock överens om en sak; ”att bidöden beror på många olika orsaker!”
Många larmrapporter finns också som tydligt beskriver sambanden mellan kemikalieanvändningen inom jordbruket och fruktodlingen, som i sin tur leder till bidöd, bisjukdomar och svårigheter för bina att orientera sig. De senaste forskarrapporterna, från Frankrike och England publicerade i tidningen ”Science”, beskriver hur en särskild typ av betnings- och besprutningsmedel (insektsdödare) kallade NEONIKOTINOIDER. Som används bl a vid odling av potatis, sockerbetor, säd och raps.
När bina exponeras för eller ges foder med rester av neonikotinoider, inträffar någon av följande effekter: död inom 2 minuter, långsam död, vilsenhet så de inte hittar tillbaka till kupan eller försvagade så att de lättare angrips av sjukdomar eller parasiter.
Vi ser med förskräckelse att EU och svenska myndigheter godkänt användning av just neonikotinoider. Företag genomför, trots riskerna för bina, en intensiv marknadsföring av och uppmanar till ökad användning av neonikotinoider, framförallt vid odling av raps.
Mot bakgrund av ovanstående kräver vi, Sveriges Biodlares Riksförbund, att ett nationellt förbud mot användning av neonikotinoider omedelbart införs i Sverige.
Långsiktigt kräver vi också, att för ALLA bekämpningsmedel som används inom odling, ska riskerna för bin och andra pollinerande insekter, som t ex humlor, omvärderas i riskanalyser, så att dessa viktiga aktörer inte skadas, dödas eller utrotas.
Detta uttalande är antaget av Riksförbundsmötet i Alingsås april 2012.

För ytterligare information kontakta:
– Jonas Eriksson, förbundssekreterare Sveriges Biodlares Riksförbund, jonas.eriksson@biodlarna.se
Mobil:0735-233 121
– Lars Hellander, styrelseledamot Sveriges Biodlares Riksförbund, ekolasse@gmail.com
Mobil: 070- 216 33 90