Haga Slott har fått två nya drottningar

PRESSMEDDELANDE 2011-08-22
Kronprinsessparets lysningspresent från landets biodlare är på plats.
I en grön dunge invid slottet står två Sverige-gula bikupor med var sin drottning med följe.

De kunde inte få det bättre. De ungefär 100 000 bina i kuporna vid Haga slott har skydd mot vinden i en dunge, fri flygväg ut mot en gräsmatta med nektarrik klöver och ett rikt skogslandskap att hämta mat från. Dessutom finns det gott om friskt vatten runt slottet som bina kan hämta till kuporna.
Förutom själva kuporna och bina får Victoria och Daniel också hjälp med att sköta om bina. Men det är inte för att de saknar kunskapen, utan för att de kan ha svårt att hinna med.
Kronprinsessan Victoria är hedersmedlem i Sveriges Biodlares Riksförbund och van att handskas med bin. På Solliden på Öland har kungafamiljen bikupor. Något som hänger med ända sedan drottning Victoria bodde där i början av 1900-talet.
– Vi hittade till och med Victorias gamla slunga på vinden som vi fixade till och slungade honung med, berättar kronprinsessan.
Lotta Fabricius Kristiansen och Filippa Ländin från Stockholms Biodlardistrikt kommer att hjälpa till med skötseln av Hagas bin och honungen ska användas i slottets kök.