Kvalitén på svensk honung stärks ytterligare

2023-06-21

Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlarna, har inför säsongen 2023 ytterligare ökat fokus på kvalitén på svensk honung genom att uppdatera Honungsbedömningsreglementet.

Honungsbedömningsreglementet är en vägledning som fastställer standarder och kriterier för att säkerställa kvalitén på svensk honung. Reglementet omfattar olika aspekter av honungens egenskaper, inklusive renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och förpackning.

— Genom den här uppdateringen vill vi främja den svenska honungens unika kvaliteter och variationer, samt värna lokal biodling. Vi hoppas även att grossister, detaljister och konsumenter kommer att efterfråga kvalitetsintyget vid köp av honung eftersom det tyvärr förekommer mycket fusk när det gäller importerad honung, säger Pelle Lundblad, ordförande i Biodlarnas kvalitetsgrupp.

För att bedöma honungen lämnar biodlare in sina honungsprover till sina respektive biodlarföreningar. Proverna utvärderas sedan enligt de kriterier som anges i reglementet. Genom att genomgå denna bedömningsprocess kan biodlarna erhålla ett kvalitetsintyg som bekräftar att deras honung är av hög kvalitet. En godkänd honungsbedömning ger också biodlare möjlighet att använda Sveriges Biodlares Riksförbunds välkända honungsetikett på sina produkter.

— Konsumenterna kan känna sig helt trygga när de köper honung med Biodlarnas etikett. Svensk honung är av hög kvalitet, en äkta naturprodukt, varsamt behandlad av biodlaren och helt utan tillsatser, säger Björn Dahlbäck, ordförande i Biodlarna.

Kontakt:
Pelle Lundblad, 072-560 15 01
Björn Dahlbäck, 076-035 66 46