Lärorik ”bi”syssla för högstadieelever i Sveriges skolor

2021-11-11

NYHET
Pollenjakten – Årets Forskarhjälpen hos Noble Prize Museum – …

runt om i Sverige började samla in pollenprover och honung från över 100 bisamhällen. Dessa prover skickades sedan till forskare vid Umeå
Hämtat från: Lärorik ”bi”syssla för högstadieelever i Sveriges skolor