Läsartext: Vi har fortfarande möjligheten att ställa om för att möta klimatmålen

2020-12-13

Vi står vid ett vägskäl. Hoten från nuvarande och kommande klimatförändringar och de destruktiva egenskaper som de för med sig borde vara …

indirekt av detta förr eller senare. Ett exempel på detta är den så kallade bidöden. Bin som dör ut i en oroväckande stor skala, beroende på
Hämtat från: Läsartext: Vi har fortfarande möjligheten att ställa om för att möta klimatmålen