Locka bin och humlor till trädgård, diken & allmänningar med fiffiga fröbomber | Land.se

2019-05-07

Hjälp bina och humlorna i sommar! Plantera ut små fröbomber som blir till läckra blommor för dem att kalasa på.

med en tredjedel enligt Ardatabanken.

Orsakerna är flera: Det fruktade varroakvalstret som våra bin inte har motståndskraft mot, de kemiska
Hämtat från: Locka bin och humlor till trädgård, diken & allmänningar med fiffiga fröbomber | Land.se