Försäkring mot amerikansk yngelröta

Nytt EU-direktiv lägger hinder för försäkringslösningen för yngelröta.

Den 1 oktober 2018 infördes Försäkringsdistributionsdirektivet (Insurance Distribution Directive [IDD]) i Sverige genom en ny lag om försäkringsdistribution. Det ställer nya krav på hur försäkring kan erbjudas till kunderna.
Hur IDD påverkar oss
Rent konkret definierar direktivet vilka aktiviteter som inkluderas i en försäkringsförmedling och ställer därefter upp de krav på dokumentation, kompetens, utbildning, uppföljning mm som omfattar förmedlingssituationen mot kund. Kraven som ställs vid köp av försäkring t.ex via en intresseorganisation är nu lika stora som vid köp av försäkring direkt via en anställd säljare på ett försäkringsbolag.
Och efter en genomlysning av situationen ser vi därför inga möjligheter att fortsätta erbjuda försäkringen för amerikansk yngelröta i nuvarande form. Förutsättningar för fortsatt förmedling via Sveriges Biodlares Riksförbund eller för direktförsäljning hos Agria Djurförsäkring saknas för närvarande.

Vad IDD innebär
Primärt är syftet med IDD att harmonisera reglerna för försäkringsdistribution i EU. Och att samtidigt öka och förbättra kundskyddet oavsett distributionskanal, samt skapa en sund konkurrens.
IDD omfattar distribution av alla typer av försäkringar, såväl individuellt tecknade som gruppförsäkringar. Alla företag som bedriver försäkringsdistribution omfattas av IDD. Det handlar exempelvis om försäkringsbolag, försäkringsmäklare, försäkringsförmedlare samt marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet exempelvis bilfirmor och elektronikförsäljare.
Efter flera decenniers samarbete kring bisjukdomsförsäkringen blir därmed säsongen 2018 den sista för den nuvarande försäkringen!

Tack alla kunder för alla dessa år!
Agria Djurförsäkring
Rasmus Troedson, säljchef Lantbruk