Försäkring mot amerikansk yngelröta

Via förbundskansliet kan biodlarna utan förmedlingsavgift försäkra sina bisamhällen mot sjukdom (amerikansk yngelröta)  i försäkringsbolaget Agria -i enlighet Bisjukdomskungörelsen

Premien måste vara betald före den 1 mars. För närvarande är premien 25 kronor per bisamhälle och försäkringen gäller från 1 mars t.o.m. 28 februari nästkommande år. Ersättning utgår f.n. med 2.200 kronor för varje förintat samhälle. För dem som har fler än 50 bisamhällen finns en variant med självrisk. Premien är då 5 kronor per bisamhälle med en självrisk som innebär att ersättning ej utbetalas för de 10 först utslagna bisamhällena.

Betalning kan göras i vår Bibutik under december/januari/februari månad.

Betalningsperioden för denna försäkring är fr.o.m. 1/1 t.o.m 28/2. Under den perioden kan du betala in beloppet till vårt konto (info finner du i annons i Bitidningens januarinummer) eller lägga en beställning i vår Bibutik för kortbetalning. Betalning måste finnas på Biodlarnas konto senast den 1 mars för att försäkring ska gälla.

Som nyetablerad biodlare kan du försäkra dina samhällen senare under året. Dock måste du då ha blivit medlem i Biodlarna under innevarande eller föregående år samt skicka in ett intyg utfärdat av bitillsynsman på att samhällen är fria från amerikansk yngelröta. Intyget måste också vara utfärdat i ditt namn – flytt-tillstånd från säljaren räknas alltså inte.