Miljö- och byggnadspris till Mörlunda Biodlarförening

2023-11-06

Mörlunda Biodlarförening tilldelades under förra veckan 2023 års Miljö- och byggnadspris i Hultsfreds och Vimmerby kommun för deras arbete med att sprida sin kunskap, till medlemmar och allmänheten, om bina som pollinerare och vikten av att bevara miljön för bin, humlor och fjärilar. Detta rapporterades om i Dagens Vimmerby.

Föreningen har sett en ökning i antalet medlemmar, särskilt bland yngre och medelålders personer, och hoppas att priset kommer att locka ännu fler att engagera sig i biodling. De ser fram emot att fira priset vid sitt årsmöte i november.

Mer information om priset finns att läsa i artiklar från Dagens Vimmerby och Dagens Hultsfred.

https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/148218/klart-de-far-arets-miljo-och-byggnadspris/

https://www.dagenshultsfred.se/nyheter/e/148224/foreningen-overraskad-over-priset-sa-ska-man-fira-utmarkelsen/