Miljöpris till lokal biodlarförening

2021-01-25

I år tilldelade Hörby kommuns sitt årliga miljöpris till Ringsjöortens Biodlarförening.

Föreningen har kraftigt ökat sitt medlemsantal de senaste 15 åren, från ca 30 till nästan 150 medlemmar. Dessa har allt från 1-3 och upp till 15-90 bisamhällen. Genom olika aktiviteter för både medlemmar och allmänhet sprids kunskap om binas betydelse. I samarbete med Region Skåne, som driver Fulltofta Naturcentrum i ett stort naturreservat med skogar och sjöar, har föreningen startat en gemensam byggnad för information och slungning; Biboet, och en liten lokal för vaxhantering; Bivaxen. Slungningsrummet bokas nästan varje dag under juni-augusti. I Bivaxen kan man smälta ner gamla ramar och pressa nya vaxmellanväggar. Möjligheten att hyra en ”bibrödströska” är också på gång.

Ringsjöortens Biodlarförening, grundad 1919 är en aktiv förening inom Sveriges Biodlares Riksförbund.

Biboet är bemannat varje lördags- och söndagseftermiddag under maj-september för att informera allmänheten om vikten av bin och pollinering och om honungsbinas olika produkter. Man kan också provsmaka och köpa honung eller ta en lott i ett honungs- och vaxljuslotteri. Ett demonstrations-bisamhälle finns att titta på, liksom ett särskilt åskådarrum med information för besökarna. Under 2020 har även en liten avelsbigård startats, där medlemmarna under ordnade former ska kunna plocka larver för drottningodling. Första måndagen i varje månad under mars-oktober samlas intresserade medlemmar för genomgång av aktuella händelser och för att diskutera åtgärder inom bigårdarna. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan drivs studiecirklar i såväl grunder inom biodling som fördjupningskurs med drottningodling.

Att Ringsjöortens biodlarförening fått 2020 års miljöpris,
totalt 20 000 kronor, har tagits emot med stor glädje och tacksamhet.

Roland Palmzo
Ordförande Ringsjöortens Biodlarförening