Nordisk-baltiska birådet uppmanar till åtgärder mot förfalskad honung

2023-04-05

Det Nordisk-baltiska birådet uppmanar sina medlemsländers ministrar och ledamöter i Europaparlamentet att omedelbart vidta åtgärder för att stoppa importen av förfalskad honung till EU.

Uppmaningen kommer utifrån att EU-kommissionen har kontrollerat 320 importerade honungsbatcher från länder utanför EU, där 46% av honungen misstänks bestå av andra ingredienser än ren honung.

De nordiska och baltiska biodlarorganisationerna föreslår följande åtgärder:
– Bättre märkning av blandad honung där fördelningen mellan alla ursprungsländer är listade i procent.
– Säkra kontrollmetoder som ska att finnas tillgängliga för nationella myndigheter.
– Systematisk analys av importerade partier i medlemsländerna och kontroll av spårbarheten från bikupa till honungsburk.

Nordisk-baltiska Birådet är ett samarbete mellan biodlarorganisationer i Norge, Sverige, Finland, Åland, Estland, Lettland, Litauen och Danmark.

Pressrelaserna om den förfalskade honungen finns att läsa på engelska här:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/food-fraud-how-genuine-your-honey-2023-03-23_en

https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/no-sugar-my-honey-olaf-investigates-honey-fraud-2023-03-23_en