Nya regler för läkemedelsjournalföring för biodlare

2024-06-25

Från och med nu är biodlare skyldiga att föra läkemedelsjournal för sina honungsbin, enligt kapitel 7 i EU:s VMP-förordning 2019/6.

Detta innebär att alla behandlingar, inklusive de med organiska syror som myrsyra och oxalsyra, måste dokumenteras.

Biodlare ska registrera detaljer som vilket bisamhälle som behandlats, diagnos, läkemedlets namn, datum och tid för behandlingen, mängd läkemedel, leverantör, förskrivande veterinär och karenstid. Register ska sparas i minst 5 år.

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida: https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor#h-Omduharhonungsbin

Frågor kring läkemedel och journalföring hänvisas till: VeterinarFragor@jordbruksverket.se