Nyttodjurparker för ökad biodiversitet

2021-06-24

Forskare och äppelodlare gör nu gemensam sak för att öka den biologiska mångfalden.

– Jag älskar det här projektet! Det är den perfekta blandningen av vetenskaplig och tillämpad forskning, samverkan, kommunikation, utbildning och ny teknologi. Bihälsokortet, som jag fokuserar på, är en molekylär profil av bi-blod. Denna profil påverkas av miljön som biet exponeras för såsom näring, smittor, kemikalier, temperatur etc. Genom att jämföra profilen med en enorm databas med liknande profiler från olika laboratorie- och fältförsök kan vi härleda vad biet har stött på i sin miljö, och vilka konsekvenser det kan få för dess hälsa, säger Joachim de Miranda, docent och forskare på bihälsa på institutionen för ekologi på SLU i Ultuna.

Läs mer här: