Pressmeddelande: LRF ändrade sig och stödjer vår motion

2017-06-01

Biodlarna fick med sig hela LRFs Riksförbundsmöte gällande motionen om märkningen av importerad honung! Deras riksförbundsstyrelse ville avslå motionen, men efter debatt blev det bifall.
Det blev stor framgång för Biodlarnas motioner vid LRFs Riksförbundsstämma den 30-31 maj.

Läs mer här

Pressmeddelande: LRF vill INTE stödja ursprungsmärkning av importerad honung

2017-05-22

Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) har motionerat till LRFs årsstämma om att kräva ursprungsmärkning av importerad honung. Sverige importerar 50% av den honung vi äter idag. Konsumenten bör kunna välja vilken honung man köper.

Läs mer här