Pollen och nektar åt bina

2021-05-10

Alla biodlare tycker om växter, men de växter som står högst upp på listan är de som ger pollen och nektar åt bina.

Man brukar säga att växter ger ett ”drag” av nektar eller pollen. Bina njuter av det drag som för tillfället pågår, och biodlaren suckar redan lyckligt vid tanken på det drag som kommer efter. Många har för vana att göra sig en dragkalender, en kronologisk sammanställning av växternas dragperioder under säsongen, från tidig vår till sen höst. Vilka växter handlar det då om? Vi ska titta på några av de viktigaste biväxterna.

Läs mer om några av de viktigaste biväxterna här: