Pressmeddelande: Biodlarna kräver att glyfosat förbjuds inom EU

80 procent av insekterna i Tyskland har utrotats på 30 år, främst av jordbruket. Vi går rakt emot en katastrof i vårt ekosystem om glyfosat godkänns för yrkes- och privatbruk i ytterligare 10 år! Våra bin svarar för 1/3 av pollineringen av vår mat – men hotas starkt av olika gifter i odlingssystemen.

Miljöministern deklarerar att Sverige tänker rösta för fortsatt giftanvändning med glyfosat.
Vi riskerar därmed en kollaps av naturen, insekter, fåglar, matproduktion och dricksvattnet – mycket hinner hända på 10 år. Enligt forskarna är insekterna nyckeln till fortsatt liv.
Den svenska regeringen måste ta ansvar i EU och rösta för ett totalt förbud av glyfosat.
I vår skrivelse till både landsbygdsministern och miljöministern, pekar vi såväl på de förordningar som gäller inom EU, vilket regeringen därmed bryter mot, om man röstar för glyfosat. Vidare FNs rapport om rätten till giftfri mat och rent dricksvatten. Där klargörs tydligt att jordbruket är orsaken till naturens problem och man deklarerar att en odling utan gifter är en nödvändig utveckling. Politikerna kan inte spela rysk roulett med ekosystemet som insats. Neonikotinoiderna stoppades – men fortsätt nu med att stoppa glyfosat!
Vi står alltså på randen till en miljökatastrof om insekterna minskar. Vi biodlare ser redan nu vilka effekter gifterna har, både på bisamhällen, solitärbin och humlor. Insektsätande fåglar minskar. Larmrapporterna finns från forskarna, svensk professor på Artdatabanken menar att det är en oroväckande trend, när den tyska forskningen hävdar att 80% försvunnit på 30 år.
Den ekologiska odlingen klarar sig bra utan gifter och konsumenterna efterfrågar dessa produkter över hela världen. Sverige kan gå i bräschen för den ekologiska produktionen och en hållbar utveckling på riktigt, inte ett politiskt schackrande.
Vi kräver och hoppas att den svenska regeringen tar sitt ansvar och röstar för ett stopp av glyfosat! Då kan vi bidra till att stoppa vidare utrotning av bin, andra insekter och rädda ekosystemet!

För ytterligare information vv kontakta: 

Monica Selling, ordförande
073 845 85 15
monica.selling@biodlarna.se
Göteborg

Lasse Hellander,
styrelseledamot, AU
070 216 33 90
lars.hellander@biodlarna.se
Stockholm

Skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Skrivelse till miljöminister Karolina Skog