Quizza med Biodlarna på världsbidagen

2022-05-20

Idag firas Världsbidagen och den vill vi fira genom att utmana er alla på ett birelaterat quiz!

Testa dina kunskaper om bin och dragväxter här.

Huvudsyftet med att världsbidagen firas är för att öka kunskapen om bin och andra pollinatörer, hoten de står inför och deras insats för en hållbar utveckling.

Mer information om bakgrunden till världsbidagen hittar den nyfikna på vår hemsida.