Rapport om läckage stoppar insektsmedel i växthus

2019-11-22

Imidakloprid tillhör gruppen neonikotinoider och får inte läcka ut i miljön. Därför ändrar Kemikalieinspektionen villkoren för använda…

. En rad studier har visat att ämnena har ansenlig påverkan på tambin och bisamhällen, och på vilda pollinerare som humlor och…
Hämtat från: Rapport om läckage stoppar insektsmedel i växthus