Rapporter och statistik

De roller som har behörighet att se rapporter och statistik är ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och medlemsansvarig/administratör för medlemssystemet.

I medlemssystemet finns flera sätt att se statistik över medlemmar och ta ut rapporter ur systemet.

Du hittar de olika alternativen i menyn under Min förening.

Till rapporterna hittar du hjälptexter över hur rapporten fungerar på respektive rapport.

Medlemslista och Medlemmar – Inte betalat

Medlemslista: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/Members
Medlemmar – Inte betalat: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/MembersWithDueAmount

I dessa statistikrapporter kan du både filtrera/sortera och exportera datan.

Filtrera genom att skriva in värden i de vita rutorna överst i rapporten. Du kan t.ex. filtrera ut alla som är familjemedlemmar eller söka efter enskild medlem utifrån medlemsnummer.

Medlemsstatistiken kan du sedan exportera genom att klicka på knappen Exportera som du hittar under medlemsstatistiken i nedre vänstra hörnet.

Har du gjort en sortering enligt instruktionen ovan så är det endast det resultat som syns vid sorteringen som du exporterar.

 

Vill du redigera en medlems kontaktuppgifter letar du via medlemslistan upp personen och klicka på den namn. I högra hörnet syns länken ”Redigera kontaktuppgifter”. Klicka på den för att redigera.

Rapporter för medlemsstatistik

Rapporterna hittar ni i medlemssystemet under menyvalet Min förening – > Rapporter.

Det finns två rapporter för att se mer detaljerad medlemsstatistik.

Medlemsstatistik fram till 2023-09-30 och Medlemsstatistik från 2024-10-01.

Medlemsstatistik fram till 2023-09-30: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/ReportViewer/21
Medlemsstatistik från 2024-10-01: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/ReportViewer/14

Medlemsstatistik fram till 2023-09-30 visar medlemssatistiken för 2023. Denna statistikrapport kommer att fasas ut, och kommande avgiftsår så kommer endast rapporten Medlemsstatistik från 2024-10-01 att användas.

Bilderna nedan visar hur du gör sökningen och ser den information du har behörighet att se.

Medlemsstatistik fram till 2023-09-30

(klicka på bilden för att se den i större format)

Medlemsstatistik från 2024-10-01

(klicka på bilden för att se den i större format)

Förändringsrapport

Förändringsrapport: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/ReportViewer/12

Rapporten visar förändringen för antal in-och utträdda medlemmar mellan två valda datum.

 1. Välj distrikt
 2. Välj förening
 3. Välj en eller flera medlemsgrupper (föreningsmedlem=vänmedlem)
 4. Välj medlem per önskat datum
 5. Välj från vilken datum du vill se förändringen
 6. Välj till vilket datum du vill se förändringen

För att se resultatet klicka på ”view report till höger”.

 

Utbetalningar, gjorda och på gång

Utbetalningar, gjord och på gång: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/ReportViewer/20

Rapporten Utbetalningar, gjorda och på gång, visar underlaget för respektive utbetalning som är gjord från Biodlarnas kansli till alla föreningar och distrikt från och med övergången till vårt nya medlemssystem.

I rapporten ser du enbart de föreningar och/eller distrikt som du har behörighet att se.

Informationen i denna rapport startar 2023-09-11. Tidigare utbetalningar skedde via vårt gamla medlemssystem, och listor över dessa utbetalningar skickades per mail till respektive förening/distrikt.

1. Från datum = startdatum för inbetalningar (bokförda i medlemssystemet)
2. Till datum = använd dagens datum
3. Klicka på View Report (se rapport).

(klicka på bilden för att se den i större format)

I rapporten visas samtliga betalda (och krediterade) avgifter som betalats/återbetalats under den period du valt.
Klicka på plustecknet för att öppna upp underliggande data, med uppgifter om vilka medlemmar som betalningarna berör.

Det går också att spara ned uppgifterna nedan i till exempel Excel-format. Du kan göra detta genom att trycka på ”Spara”-knappen. Bredvid ”Utskrift”-knappen

Uppdragsrapport

Uppdragsrapport: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/ReportViewer/16

Rapporterna hittar ni i medlemssystemet under menyvalet Min förening – > Rapporter, eller via denna direktlänk: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/ReportViewer/16

Via denna rapport kan du söka utifrån uppdrag i föreningen. Uppdrag innefattar både styrelseuppdrag och övriga uppdrag.

Fyll i det datum du vill söka på. Endast uppdrag aktiva detta datum syns i rapporten.

 1. Välj ett eller flera distrikt
 2. Välj en eller flera föreningar
 3. Välj ett eller flera uppdrag

Klicka på knappen View report i högra hörnet för att visa ditt resultat.

Etikettrapport

Etikettrapport: https://biodlarna.membersite.se/MyOrganization/ReportViewer/17

Etikettrapporten är anpassad efter etikettformatet 3 x 8 etiketter.

 • Välj distrikt och förening
 • Välj en eller flera medlemsgrupper (föreningsmedlem=vänmedlem)
 • Välj medlem per önskat datum
 • Välj sorteringsordning på etiketterna
 • Välj om utskicket ska gå till alla eller endast de som saknar/har e-post
 • Välj om hela familjen ska synas på en etikett eller en etikett per medlem + klicka på ”view report till höger”

För att skriva ut etiketten, klicka på skrivarsymbolen och tryck OK.