Rättelse Bitdningen nummer 9 | September

2023-08-21

I septembernumret av Bitidningen har felaktiga årtal smugit sig in i årsrapporten. Det rör sig om årsrapporten gällande vinterdödlighet, som våra medlemmar lämnar in till sina föreningar.

Du hittar en uppdaterad årsrapport under medlemsservice på vår hemsida: https://www.biodlarna.se/blanketter/

En årsrapport med korrekta årtal kommer också att finnas med i Bitidningens oktobernummer.